< < Kafsam - Abhazya SAM-Kafsam İşbirliği

Abhazya SAM-Kafsam İşbirliği

Abhazya Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Abhazya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) ile Kafkas Dernekleri Federasyonu altında oluşturulan Kafkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (Kafsam) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Abhazya Stratejik Araştırmalar Merkezi ve Kafsam arasında ortak bilimsel araştırma olanaklarının geliştirilmesi, iki kurumun katılımıyla bilimsel araştırma faaliyetlerinin sürdürülmesi, bilimsel araştırma sonuçlarının yayın, seminer, çalıştay ve konferans gibi etkinliklerle yaygınlaştırılması, her iki kurumdan ve ülkeden araştırmacılar arasında ilişkilerin geliştirilmesi, tarafların araştırma ve eğitim-öğretim konularındaki deneyimlerini aktarılması amacıyla hazırlanan protokol Abhazya SAM adına merkez başkanı Oleg Damenya ve Kafsam adına Kaffed Genel Başkanı Yaşar Aslankaya tarafından imzalandı.

Abhazya SAM 13 Şubat 2006 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurulmuştur. Merkez iki akademik birimden (Kültür-Jeopolitik ve Ekonomi bölümleri) oluşmaktadır. Kafsam Ocak 2018'de Kafkas Dernekleri Federasyonu tarafından "Kafkasya ve Kafkasyalılar konusunda bilimsel araştırmalarda bulunmak, bu konularda yapılan araştırmaları teşvik etmek ve araştırmacıların çalışmalarını sunduğu ve tartıştığı bir platform olmak amacıyla" kuruldu. Kafsam, Kafkas Dernekleri Federasyonu ve üye dernekleri başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarını, uluslararası kuruluşları, politika yapıcıları, medyayı ve toplumu Kafkasya ve Kafkasyalılar konusunda bilgilendirmek ve politika önerileri geliştirmek doğrultusunda bağımsız ve bilimsel çalışmalar yürütmeyi hedeflemektedir.

Abhazya SAM ve Kafsam arasındaki işbirliğinin Abhazya ve diaspora arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkıda bulunacağına ve sorunlarımızın bilimsel yöntemlerle incelenmesine yardımcı olacağına inanıyoruz