Panel: Değişen Rolü ile Kadın

Kaffed, Kafsam ve Çerkes Derneği 8 Mart günün Ankara'da "Değişen Rolü ile Kadın" paneli düzenledi.

Kafkas Dernekleri Federasyonu ve üye dernekleri bünyesinde son yıllarda gerek yönetimlerde gerek etkinliklerde kadın katılımının artırılması giderek ön plana çıkan bir gündem maddesi haline gelmiştir. Bu kapsamda son Kaffed Genel Kurulu'nda yapılan tüzük değişikliği ile Kaffed Yönetim Kurulu için cinsiyet kotası getirilmiştir.Kaffed toplumumuzda kadınlarının ülkedeki kadın hareketi başta olmak üzere ekonomik, sosyal, sanatsal, siyasal tüm alanlardaki yapılanma ve gelişmelerde etkin bir rol oynamasını da hedeflemektedir.

Bu çerçevede, Kaffed, Kafsam ve Çerkes Derneği, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde konuşmacılar ve katılımcılar ile birlikte gerek kurumsal mekanizmalarda gerek kamusal alanlarda kadının değişen ve gelişen rolünü tartışmak üzere bir panel düzenledi. Kaffed Genel Sekreteri Serpil Yılmaz Dizdarlar'ın moderatörlüğünü yaptığı panelde Prof. Dr. Erden Ünlü (KAFDAV Bilim Kurulu) "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi", Feray Salman (İnsan Hakları Ortak Platformu) "Katılım Hakkı", Ayşe Özlem Ekşi (İnsan Hakları Aktivisti) "Savaş, Göç ve Kadın" ve Selda Tandoğan Demirel (TOBB Kadın Girişimciler Kurulu) "Siyasette ve Ticarette Kadın" konularında sunum yaptılar. Soru-cevap bölümü ile panel sona erdi.