Kafsam Hakkında

Kafkas Dernekleri Federasyonu tarafında kurulan Kafkasya Stratejik Araştırma Merkezi (Kafsam) faaliyetlerine başladı.

Kafsam Kafkasya ve Kafkasyalılar konusunda bilimsel araştırmalarda bulunmak, bu konularda yapılan araştırmaları teşvik etmek ve araştırmacıların çalışmalarını sunduğu ve tartıştığı bir platform olmak amacıyla kurulmuş bir "düşünce kuruluşu"dur. Kafsam, Kafkas Dernekleri Federasyonu ve üye dernekleri başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarını, uluslararası kuruluşları, politika yapıcıları, medyayı ve toplumu Kafkasya ve Kafkasyalılar konusunda bilgilendirmek ve politika önerileri geliştirmek doğrultusunda bağımsız ve bilimsel çalışmalar yürütmektedir. Kafsam çalışmalarını, Türkiye ve Kafkasya öncelikli olmak üzere tüm dünyadaki üniversiteler, araştırma merkezleri ve uzmanlarla etkileşim ve işbirliği içinde sürdürmeyi hedeflemektedir.

Bu kapsamda Kafsam

  • Kafkasya ve Kafkasyalıları ilgilendiren alanlarda güncel siyasi, ekonomik, kültürel ve toplumsal gelişmeleri takip eder ve bu gelişmelerin olası etkileri üzerine periyodik değerlendirmeler hazırlar;
  • İlgili kurum ve kuruluşlara sağlıklı ve güvenilir bilgi sağlanması amacıyla kapsamlı araştırmalar gerçekleştirir;
  • Kendi araştırmalarına ek olarak, diğer kurum ve uzmanlarla düzenli görüş alışverişinde bulunur; diğer kurum ve uzmanlarla ortak araştırma projeleri geliştirir ve uygular;
  • Araştırma sonuçlarının sunulması ve paylaşılması amacıyla konferans gibi etkinlikler düzenler; Kafkasya ve Kafkasyalılara ilişkin konuların gündeme getirilmesi, tartışılması ve görüşülmesi için diğer kurum ve uzmanlarla da işbirliği içerisinde brifing, çalıştay, panel, konferans gibi etkinlikler düzenler;
  • Politika yapıcıları, sivil toplum örgütü yöneticileri, toplum liderleri ve uzmanların katılımıyla güncel ve yapısal sorunların çözümüne yönelik tartışma forumları oluşturur;
  • Çalışma sonuçlarını web sitesinde veya rapor olarak yayımlar.

Harita: Abraham Ortelius (1572), Avrupa haritası