< < Kafsam - Türkiye-Rusya-Abhazya İlişkileri Çalıştayı Yapıldı

Türkiye-Rusya-Abhazya İlişkileri Çalıştayı Yapıldı

Türkiye-Rusya-Abhazya ilişkilerini konu alan çalıştay 26 Ocak günü Kafkas Dernekleri Federasyonu’nda yapıldı.

Yeni çalışma döneminde Kaffed bünyesinde oluşturulan Kafkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (Kafsam) tarafından düzenlenen çalıştaya konuşmacı olarak Prof.Dr. Mitat Çelikpala (Kadir Has Üniversitesi), Prof.Dr. Atilla Eralp (ODTÜ) ve Hasan Kanbolat (Ankara Politikalar Merkezi Başkanı) katıldı. Konuşmacılardan Prof.Dr. Oktay Tanrısever (ODTÜ) rahatsızlığı nedeniyle çalıştaya katılamadı.

Kaffed yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı çalıştayın ilk oturumunda Türkiye-Rusya ilişkilerinin gelişimini kısa ve orta dönemde belirleyecek faktörler ve Türkiye-Rusya ilişkilerinin kısa ve orta dönemde nasıl/hangi yönde gelişebileceği tartışıldı. Konuşmacılar Türkiye-Rusya ilişkilerinde kısa ve orta dönemde Suriye’deki gelişmelerin belirleyici olacağını vurguladılar.

Çalıştayın ikinci oturumunda Türkiye-Rusya ilişkilerindeki gelişmelerin Kuzey Kafkasya Cumhuriyetleri ve Abhazya’ya olası etkileri ve Türkiye-Abhazya arasındaki insani-kültürel-ekonomik ilişkiler nasıl geliştirilebileceği tartışıldı. Uluslararası sistemin büyük bir çalkantı içinde olduğu, devlet-dışı aktörlerin de önem kazandığı çok kutuplu bir yapılanmaya doğru gidildiğini ve dünya genelinde populist/radikal/otoriter eğilimlerin güçlendiğini vurgulayan konuşmacılar, Çerkes sivil toplum kuruluşları gibi yapıların kendi sınırları ve sınırlılıklarını yeniden gözden geçirmeleri gerektiğini, bu süreç içerisinde herhangi bir yapının aracı olunmamasının önemli olduğunu, mikro düzeyde çalışarak kendi içinde konsolidasyonun sağlaması halinde ortaya çıkabilecek fırsatların değerlendirilebileceğini vurguladılar.

Çalıştay, benzeri etkinliklerin devam etmesi ve uzun dönemli bir perspektif oluşturulması temennileri ile sonra erdi.